آماردر حسرت اشک - قصه تلخ زندگی در کلبه تنهایی

   در حسرت اشک   

بعضی وقتا دلم می گیره . دوست دارم گریه کنم . اونقدر که آروم بشم . بعضی وقتا هم اصلا نمی تونم گریه کنم . دلم اونقدر گرفته که حتی نمی تونم گریه کنم . اون وقته که احساس می کنم هر ثانیه به اندازه یک ساعت از عمرم می گذره . ولی دیگه برام اهمیت نداره افسوس

۱۳۸٧/٩/۱٢ - سیاوش