آمارقلب شکسته - قصه تلخ زندگی در کلبه تنهایی

   قلب شکسته   

بیست سال پیش خیلی چیزا مثل الان نبود . خیابونا خلوت و تمیز بودن . مردم با هم صمیمی تر بودن . بوی نون سنگک آدمو دیوونه میکرد . کارتونای روزای جمعه خیلی حال میداد . اون موقع من 5 سالم بود . هزار تا خاطره از ترانه ی اول قصه شب دارم . ساعت 10 شب آخرای پاییز . برقا هم رفته بودن . چقدر واسه دخترک کبریت فروش غصه خوردم ...

۱۳۸٧/٩/۱٥ - سیاوش