آمارچی بگم ؟؟؟ - قصه تلخ زندگی در کلبه تنهایی

   چی بگم ؟؟؟   

قرن بیست و یکم
هزاره سوم
اوج تکنولوژی و صنعت و علم
ولی همچنان بیداد نفرت و جنگ و فقر
خودتون قضاوت کنید
ما آدم ها چی هستیم؟
چرا این همه تبعیض و بدبختی وجود داره؟
کاشکی نسل بشر از روی کره زمین منقرض بشه تا من یکی راحت بشم


۱۳۸٧/٩/٢۱ - سیاوش