آمار..: Honey :.. - قصه تلخ زندگی در کلبه تنهایی

   ..: Honey :..   

گرچه در معنی پاک نگاهت سخت درگیر سکوتم
همچنان با خواهش سرد شب پاییز
با گرمی بی پایان آغوش مهربانت بیگانه ام
اکنون زمستان است و سرما و سکوت
با گرمی دستان گرم و مهربانت بیگانه ام

۱۳۸٧/۱٠/۱٥ - سیاوش