آمار...:: My Heart Will Go on ::... - قصه تلخ زندگی در کلبه تنهایی

   ...:: My Heart Will Go on ::...   

ای طلوع اولین دوست ، ای رفیق آخر من
به سلامت سفرت خوش ، ای یگانه یاور من
مقصدت هر جا که باشه ، هر جای دنیا که باشی
اون ور مرز شقایق ، پشت لحظه ها که باشی
خاطرت باشه که قلبت سپر بلای من بود
تنها دست تو رفیق دست بی ریای من بود
یاور همیشه مومن تو برو سفر سلامت
غم من مخور که دوریت برای من شده عادت

 

۱۳۸٧/۱۱/۱ - سیاوش