آمارعشق نافرجام - قصه تلخ زندگی در کلبه تنهایی

   عشق نافرجام   

یه شب زمستونی دیگه
میرم کنار پنجره و یه سیگار روشن می کنم
خیره میشم به بارش برف
نگاهم با دوردست ها گره می خوره
برمی گردم به گذشته های دور
ای کاش الان پیشم بود
یه آرزوی محال

۱۳۸٧/۱۱/٢٧ - سیاوش