آمارهوس سفر دارم ز غبار این بیابان - قصه تلخ زندگی در کلبه تنهایی

   هوس سفر دارم ز غبار این بیابان   

امشب آخرین شب سال 87 هستش
فردا زمین به نقطه اعتدال بهاری میرسه
ولی واسه خیلی ها این قضیه هیچ مفهومی نداره
نزدیکای عید که میشه انگار اختلافات طبقاتی مردم بیشتر به چشم میاد
ثروتمندها ، ثروتمند تر و فقرا ، فقیرتر به نظر می رسن
امشب آخرین شب ساله
امشب می خوام واسه همه آرزو کنم
واسه همه مردم
ثروتمند و فقیر ، عادل و ظالم ، خوشبخت و تیره بخت
می خوام آرزو کنم هیچ کسی تنها نباشه
می خوام آرزو کنم هیچ کسی بدون عشق نباشه
همه عاشق هم باشن ، همه به هم عشق بورزن
شاید فقیرترین انسان ، تنهاترین انسان باشه
توی این آخرین شب سال می خوام آرزو کنم همه ثروتمند باشن
سال نو ........... شاید مبارک

۱۳۸٧/۱٢/۳٠ - سیاوش