آمارعمریه غم تو دلم زندونیه - قصه تلخ زندگی در کلبه تنهایی

   عمریه غم تو دلم زندونیه   

هفت سین بی رنگ ، عید بی حال و هوا
لحظه آغاز نوروز ، در کنار سنگ مزار یک عزیز
چقدر زود دقیقه ها و ساعت ها از سال جدید گذشتن
بدون مکث و درنگ ، دنیا همیشه در حال حرکته
تمامی ثروت ها و درماندگی ها ، لذت و اشتیاق و تنهایی ها
به همراهش در حال حرکت هستن
این ما هستیم که جا موندیم از همه چیز
از عشق ورزیدن ، از عاشق بودن
از لذت پرواز در اوج نیاز
در حسرت خاموشی شب ها و خیال
دلم خیلی گرفته ، از همه کس و همه چیز
دلم واسه قدیما تنگ شده
کاشکی الان سال ها پیش بود

۱۳۸٧/۱٢/۳٠ - سیاوش