آمارشبانه های بی تو... - قصه تلخ زندگی در کلبه تنهایی

   شبانه های بی تو...   

شنبه ، ساعت 7 بیدار میشم
ساعت 8 کار تا 14:00 . 14:30 خونه
تنهایی...
15:30 کلافگی . دلزده از همه چیز
16:55 غروب دلگیر پاییز اشکم رو درمیاره ولی دوسش دارم
8 شب . سر و صدا و ترافیک خیابونا . تنهام کنار پنجره . یه سیگار روشن میکنم
10 شب . سیگار دوم
11 شب . غرق در افکار گذشته ها . میرم به سالها پیش
3 صبح . بیدار میشم . روی کاناپه خوابم برده . میرم توی تختم
.
..
...
- سیاوش ... سیاوشم ... من پیشتم عزیزم ... همینجا کنارت

با صدای زنگ از خواب میپرم
نمی دونم امروز یکشنبه هستش یا روز دیگه . میرم سر کار تا 2 ظهر
2:30 خونه
تنهایی ، تنهایی ، تنهایی
خدایا . دارم دیووووونه میشم . چرا همه چیز فقط شده تکرار و تکرار
امروز میگرن امونم رو بریده
5 غروب : مطب دکتر
12 شب . قرصم رو نمی خورم . درد رو ترجیح میدم
00:01 بارون میگیره . غصه هام صد برابر میشه
00:02 . دود سیگار گلومو میسوزونه
یه قطره اشکم میوفته روی آتیش سیگار
از سر و صدای شادی مردم توی خیابونا گیج تر میشم
هیاهوی بسیار برای هیچ
00:06 میرم روی تختم
با یک دنیا خاطره توی ذهن
شبانه های بی تو . یعنی حضور گریه

۱۳۸٩/۸/۱٩ - سیاوش