آمارغروب بارانی من - قصه تلخ زندگی در کلبه تنهایی

   غروب بارانی من   

امشب حال و هوای این ترانه ی مایکل جکسون رو دارم

Stranger in Moscow

۱۳۸٩/۸/٢٤ - سیاوش