آماریلدا - قصه تلخ زندگی در کلبه تنهایی

   یلدا   

امشب شب یلدا بود . خونه دوستان بودیم . بعد از سه هفته دور هم جمع شدیم . خوش گذشت . برگشتنی توی ماشین یکی از ترانه های سلنا گومز رو گوش می دادم . به اختلافهای بیشمار جامعه ی خودمون با جوامع غربی فکر کردم . آخه چرا تا این حد اختلاف . شب یلدا تا حد فقط یک اسم کمرنگ شده . افسوس

۱۳۸٩/۱٠/۱ - سیاوش