آماراعجاز روایح - قصه تلخ زندگی در کلبه تنهایی

   اعجاز روایح   

امروز صبح که از خونه می رفتم بیرون رایحه ی دل انگیز عجیبی رو حس کردم
عطر دلنشینی داشت
منو با خودش برد به گذشته های دور
به 12 سال پیش
تا ظهر همه جا حسش می کردم
توی راهروهای شرکت
توی پارکینگ
حتی توی ماشین
انگار که این عطر رو همه جا اسپری کرده باشن
فکرم رو بدجوری مشغول کرده

۱۳۸٩/۱٠/٤ - سیاوش