آماردنیای پاک بچگی - قصه تلخ زندگی در کلبه تنهایی

   دنیای پاک بچگی   

امروز خونه ی یکی از دوستانم چیزی دیدم که باعث شد ساعت ها بشینم و به یاد گذشته ها غرق در افکار بچگانه بشم . دی وی دی کارتون "دختری به نام نل"  . باورم نمی شد . رفتم به 20 سال پیش . اون همه غربت و تنهایی و غم و غصه و بدبختی که سر یه دختر خراب شده بود و به دنبال نقش سراب "پارادایس" در جستجوی مادرش . غافل از اینکه "پارادایس" یعنی بهشت و مادرش هم دیگه زنده نبود . واقعا چرا باید این کارتون تا این حد تمی حزن انگیز و سراسر اندوه می داشت . مگه ما بچه ها چه گناهی داشتیم که باید بار غم "نل" رو هم به دوش می کشیدیم و توی تنهایی ها و غربت کودکانش شریک می شدیم . مخصوصا موسیقی درگیر کنندش که بعد از این همه مدت هنوز هم برای من سرشار از وحشت و ماتمه . وحشت از تنهایی و دنیایی بی رحم که با تمام توان به تنهایی ما می تازه . واقعا خیلی بی انصافی بود . امروز بعد از 20 سال که اولین بار "نل" رو دیده بودم باز هم با دیدنش اشکم دراومد...

دانلود ترانه ی "دختری به نام نل"

۱۳۸٩/۱٠/٦ - سیاوش