آمار







وحشت مرموز - قصه تلخ زندگی در کلبه تنهایی

   وحشت مرموز   

خیلی وقتا حضور یه نفر رو در کنار خودم حس می کنم حتی سایه ی تیره و تارش رو می بینم که حرکت می کنه وقتی سرم رو برمی گردونم ... هیچی نیست شاید روح خسته خودمه که چشمش رو از من برنمی داره
۱۳۸٧/٩/٥ - سیاوش