گذران زندگی

زندگی = 3 چیز

اول - خواستن : اراده و پشتکار می خواهد گاوچران

دوم - رفتن : جسارت و قدرت می خواهد از خود راضی

سوم - تجربه : ارزشمندترین دستاورد است آخ

بر تمامی اینها سایه غم پیداست افسوس

/ 7 نظر / 15 بازدید

salam kheili ghashange ey vala inam site mane kheili zayast agar khastit pm bezarid tanx[گل][قلب][نیشخند]

golnazrap021